Tel: +86-546-3692456    Fax: +86-546-7585888    Email: sales@jg-transformer.com
Contact us
JG Purchase
Tel+86-546-8853983
Fax: +86-546-7585888
Email: purchase@jg-transformer.com
JG Tech
Tel: +86-546-8858518
Fax: +86-546-7585888
Email: tech@jg-transformer.com

JG Service
Tel+86-546-7585888
Fax: +86-546-3692456
Email: service@jg-transformer.com
JG Sales
Tel+86-546-3692456
Fax: +86-546-7585888
Email: sales@jg-transformer.com
JG Head
Email: jgboss@jg-transformer.com
Add: No. 384, Chuangyou Rd, Niuzhuang, Dongying, Shandong, PRC